10.07.2019 г.

На 7-и юли в НЧ „Народна просвета - 1929г. с. Татарево" поставихме началото на проекта „Творческа работилница за влогъри" - част от официалната програма на Пловдив Европейската столица на културата 2019. https://www.facebook.com/2019plovdiv/ . Читалището отвори врати с прожекцията на пълнометражния филм "Да Се Изгубиш Нарочно", вдъхновен от първите български уеб-серии под същото заглавие. След края на филма публиката се срещна с автора Крис Захариев (Chris Zahariev), https://www.youtube.com/user/itsLightUp , който сподели опита си с деца от селото. Проекта продължава на 23 - 25 -ти юли  с Бо Тодоров. По провежденето на дейностите по проекта Сдружение "Инициативи и иновации" си партнираме освен с ОФ "Пловдив 2019", читалището и с Unlock the Stage : Отключи Сцената https://www.facebook.com/unlockthestage/
____________________________________________________________________
06.07.2019 г.
Сдружение "АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" и Сдружение "ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ" успешно проведохме "Тематичени семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда" и в градовете Пловдив, Варна, София и Плевен по дейност три на проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА-НАДГРАЖДАНЕ" ДОГОВОР № BG05SFOP001-3.003-0072-С01.
http://ecomediacia.com
____________________________________________________________________
04.07.2019 г.
Сдружение "Инициативи и иновации" имаме удоволствието да Ви поканим: 
На 7-ми юли (неделя) от 10:00 ч. в НЧ "Народна просвета - 1929г. с. Татарево", където поставяме началото на проекта   "Творческа работилница за влогъри" - част от официалната програма на Пловдив Европейската столица на културата 2019. https://www.facebook.com/2019plovdiv/ . Читалището ще отвори врати с прожекцията на пълнометражния филм Да Се Изгубиш Нарочно, вдъхновен от първите български уеб-серии под същото заглавие. След края на филма публиката ще може да се срещне с автора Крис Захариев (Chris Zahariev), https://www.youtube.com/user/itsLightUp , който ще присъства лично на събитието и  ще сподели опита си с деца от селото.
_______________________________________________________________
03.07.2019 г.
Сдружение "АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" и Сдружение "ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ" успешно проведохме "Тематичен семинар за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда" и в градовете Варна и София, по проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА-НАДГРАЖДАНЕ" ДОГОВОР № BG05SFOP001-3.003-0072-С01
Двудневните тематични семинари продължават в град Плевен по публикуваната програма на 04 и 05 юли. Необходимо е да попълните заявка за участие на:
https://forms.gle/qr4rymFUZBpiDLHi9
За допълнителна информация за проекта: http://innovations.ngobg.info, https://bamee.org/
http://ecomediacia.com
_____________________________________________________________________
26.06.2019 г.
Сдружение "АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" и Сдружение "ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ" успешно проведохме "Тематичен семинар за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда" в град Пловдив по проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА-НАДГРАЖДАНЕ" ДОГОВОР № BG05SFOP001-3.003-0072-С01
Двудневните тематични семинари продължават в градовете Варна, София и Плевен и ще се проведат по публикуваните график и програма. Необходимо е да попълните заявка за участие на:
https://forms.gle/qr4rymFUZBpiDLHi9
За допълнителна информация за проекта: http://innovations.ngobg.info, https://bamee.org/
http://ecomediacia.com
____________________________________________________________________
03.06.2019 г.
лого                              ПОКАНА
за участие в Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда по проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА-НАДГРАЖДАНЕ" ДОГОВОР № BG05SFOP001-3.003-0072-С01
Сдружение  "АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ" и Сдружение "ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ" ви канят на тематични семинари, които ще се проведат по публикуваните график и програма. Поради ограничеността на местата е необходимо да попълните заявка за участие на:
https://forms.gle/qr4rymFUZBpiDLHi9 
________________________________________________________________
29.05.2019 г.
лого


Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда

ПО

ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА- НАДГРАЖДАНЕ" ДОГОВОР № BG05SFOP001-3.003-0072-С01

П Р О Г Р А М А

ДЕН 1

10.30 - 11.00ч. Регистрация на участниците.

11.00 - 11.15ч. Кратко представяне напредъка по проекта.

11.15 - 12.00ч. Представяне на електронен портал за екомедиация, обсъждане предложения за онлайн дискусии и решаване на спорове по екологични проблеми.

12.00 – 12.30ч. Медиацията - ролеви игри и симулации.

12.30 - 13.00ч. Работен обяд

13.00 - 14.10ч. Представяне на изготвени анализи в областта на екомедиацията. Практически казуси в областта на медиацията, екологията и опазването на околната среда.

14.10 - 14.30ч. Кафе пауза

14.30 - 15.45 ч. Тематични обсъждания, въпроси и предложения.

15.45 - 16.00 ч. Обобщение и заключителна част.

ДЕН 2

09.30 - 09.45ч. Въвеждаща ролева игра.

09.45 - 11.00ч. Симулация екологична медиация - строеж, сондажи, сметище и/или замърсен въздух.

11.00 - 11.20ч. Кафе пауза

11.20 - 13.00ч. Практически казуси в областта на медиацията, екологията и опазването на околната среда.

13.00 - 13.30ч. Работен обяд

13.30 - 14.30ч. Симулации/ролеви игри и отговори на въпроси.

14.30 - 15.30ч. Обобщение и заключителна част. Закриване на тематичния семинар.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ

ГРАД

МЯСТО

ДАТА

1

Пловдив

Камара на строителите в България

бул. "Марица" №154, секция А1, ет3

https://plovdiv.ksb.bg/bg/

24 - 25юни 2019 г.

2

Варна

Хотел – ресторант „Бялата къща"

ул. „Рупи" № 108

http://www.white-house-varna.com

27 - 28 юни 2019 г.

3

София

Френски културен институт

Площад "Петко Р. Славейков", № 3

http://institutfrancais.bg/kontakti/

01 - 02юли 2019 г.

4

Плевен

Хотел „Балкан"

Бул. „Русе" № 85

https://hotel-balkan.com

04 -05 юли 2019 г.

_____________________________________________________________________

20.05.2019 г.

логоСдружение "Инициативи и иновации" заедно с водещия партньор АСЕКОБ по изпълнението на проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - НАДГРАЖДАНЕ" по Административен договор № BG05SFOP001-3.003-0072-С01 по Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ще проведем четири двудневни тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията по екологични спорове в градовете София 1-2 юли, Пловдив 24-25 юни, Плевен 4-5 юли и Варна 27-28 юни.

____________________________________________________________________

20.05.2019 г.

Сдружение "Инициативи и иновации" с партньор НЧ "Народна просвета - 1929г. с. Татарево"  изпъляваме проект "Творческа работилница за влогъри" по проекта „Читалища", който цели да развие самобитните общностни центрове – читалищата на България  – в посока общностно участие, иновации и експеримент в областта на културата, изкуството и образованието. Работилницата ще проведем през 5-15 юли 2019 г. с участието на влогърите: Крис Захариев, Анастас Шипков и  Ясен Атанасов от първите БГ уеб-серии  'Да се изгубиш нарочно', които ще споделят опита си с децата от селото.  Идеята е да продължи започнатото с проекта " Отключи сцената", който успя да възстанови и отново да вдъхне живот на стария, изоставен театър в село Татарево. Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и попада в клъстера „Културата среща хората", в който културата и изкуството са средство за изграждането на по-стабилни общности и за подобряване на достъпа на гражданите до култура

___________________________________________________________________

лого

Днес 18.02.2019 г. Сдружение "Инициативи и иновации" заедно с водещия партньор АСЕКОБ стартира изпълнението на проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - НАДГРАЖДАНЕ" по Административен договор № BG05SFOP001-3.003-0072-С01 по Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

______________________________________________________

08.02.2019 г.

Предстои стартиране изпълнението на проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - НАДГРАЖДАНЕ" № BG05SFOP001-3.003-0072 по Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съвместно с  водещия партньор АСЕКОБ.

10.09.2018 г.

Сдружение "Инициативи и иновации" заедно с водещия партньор АСЕКОБ на 07.09.2018 г. успешно приключихме изпълнението на ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА" - Д-Р № BG05SFOP001-3.003-0016 по Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За изпълнените дейности по проекта може да се запознаете на създадения информационен портал за екомедиация   http://ecomediacia.com

___________________________________________________________________

01.08.2018 г.

 Сдружение "Инициативи и иновации" с партньор НЧ "Народна просвета - 1929г. с. Татарево" започват изпълнението на проект "Творческа работилница за влогъри" по проекта „Читалища", който цели да развие самобитните общностни центрове – читалищата на България  – в посока общностно участие, иновации и експеримент в областта на културата, изкуството и образованието. Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и попада в клъстера „Културата среща хората", в който културата и изкуството са средство за изграждането на по-стабилни общности и за подобряване на достъпа на гражданите до култура. Работилницата ще проведем през юни-юли 2019 г. за три седмици. Цялата идея е да продължи започнатото с проекта " Отключи сцената", който успя да възстанови и отново да вдъхне живот на стария, изоставен театър в село Татарево.

_________________________________________________________________
АКТУАЛЕН СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0016-С01/07.09.2017г. Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация."

27.06.2018 г.

Проведена анкета с отговори от 24 общини за най- често издаваните и оспорвани актове в областта на екологията. Приложимост на медиацията:

54%- За действие (бездействие) на административни органи – (например безстопанствени кучета, третиране за дезинфекция, дератизация и дезинсекция, изсичане на гори и др.

42%- Нови наредби или при проблеми със съществуващи нормативни документи– изисквания, такси и т.н.

25%- Обсъждане на ОВОС

21%- При защита на планове и програми за управление на защитени зони

Проведена анкета между съдии и адвокати за информираност и приложимост на медиация по административни спорове:

отговорили 78% адвокати, 21% съдии;

100% - не са участвали в медиация по административни спорове/ 100% считат, че е приложима

63% от адвокатите и 67% от съдиите информират клиентите/ страните за възможността за медиация по административни спорове;

Предлагат нормативни промени- въвеждане на задължителна медиация, регламентиране на медиацията в АПК, възможност съдиите да водят медиации

Проведени бяха разяснителна кампания под формата на еднодневни информационни дни, както и двудневни обучения съответно в градовете София, Пловдив, Велико Търново и Варна. Присъстваха еколози, медиатори, адвокати, юристи и други заинтересовани лица. Създаден е информационен портал за екомедиация  ecomediacia.com, който ще съдържа информация с насоченост към спорове по екологични проблеми – в процес на разработване на съдържание.

Изготвени са предвидените по проекта анализи.

___________________________________________________________________

20.06.2018 г.

Предстои подписване на договор с Фондация "Пловдив 2019" за изпълнение на проект „ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ВЛОГЪРИ"

 Сдружение Инициативи и иновации с партньор НЧ "Народна просвета - 1929г. с. Татарево" спечели финансиране за проект "Творческа работилница за влогъри" по проекта „Читалища", който цели да развие самобитните общностни центрове – читалищата на България  – в посока общностно участие, иновации и експеримент в областта на културата, изкуството и образованието. Проектът е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и попада в клъстера „Културата среща хората", в който културата и изкуството са средство за изграждането на по-стабилни общности и за подобряване на достъпа на гражданите до култура.

___________________________________________________________________

12.06.2018 г.

логоУспешно приключи провеждането на  обучения в градовете София,  Пловдив, Велико Търново и Варна - една от основните дейности по ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА"- Д-Р № BG05SFOP001-3.003-0016 по Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info