21.08.2019 г

По проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА-НАДГРАЖДАНЕ" ДОГОВОР № BG05SFOP001-3.003-0072-С01 между Министерски съвет и АСЕКОБ с партньор Сдружение "Инициативи и иновации" по Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма „Добро управление" приключихме изпълнението на дейност 1 и дейност 3. http://ecomediacia.com

https://novosianie.com/?p=65503, https://bamee.org/

https:/www.facebook.com/Сдружение-Инициативи-и-Иновации-1334711563240911

____________________________________________

20.08.2019 г

След края на проект "Творческа рабитилника за влогъри"- част от официалната програма на Пловдив Европейската столица на културата 2019. https://www.facebook.com/2019plovdiv/ може да гледате част от изявите на малките влогъри от с. Татарево: https://youtu.be/qPZK22ChjlY
https://youtu.be/iPPlBH8JL0Y, https://youtu.be/LWc9E1LRLzw, https://youtu.be/p9Zb4wVTerw, https://youtu.be/YPsgNisOZYU, https://youtu.be/hnNPI8gQ_Yc, https://youtu.be/mpaH3UehSmo, https://youtu.be/xwzWREybepw,
https://youtu.be/vIU6VUk5xag, https://youtu.be/1vizVIUC13s

_________________________________________________

27.06.2018

Представяне на Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация."

Деност по проект Екологична медиация [624KB]

_____________________________________________________

13.04.2018 г.

Проведени бяха разяснителна кампания под формата на еднодневни информационни дни, съответно в градовете София, Пловдив, Велико Търново и Варна. Общия брой на участниците в кампанията е 84, като присъстваха еколози, медиатори, адвокати, юристи и други заинтересовани лица.

Представяне на информационните дни:

Прикачен файл

Infodays [650KB]

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info