Завърши Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация."

27.06.2018

Представяне на Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация."


Деност по проект Екологична медиация [624KB]

________________________________________________________

13.04.2018 г.

Проведени бяха разяснителна кампания под формата на еднодневни информационни дни, съответно в градовете София, Пловдив, Велико Търново и Варна. Общия брой на участниците в кампанията е 84, като присъстваха еколози, медиатори, адвокати, юристи и други заинтересовани лица.


Представяне на информационните дни:

Прикачен файл

Infodays [650KB]Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info